Mogelijke opdrachten

Onderstaande lijst biedt een aantal voorbeelden, waarbij wij u kunnen ondersteunen. Deze opsomming is uiteraard niet-limitatief.

   • Opstellen arbeidscontracten
   • Correspondentie verzorgen aan medewerkers
   • Opzetten/onderhouden personeelsdossiers
   • Begeleiding ziekteverzuim
   • Disfunctioneringstrajecten / verbetertrajecten
   • Maken van functieomschrijvingen
   • Opzetten en begeleiden van functionering en/of beoordelingsgesprekken
   • Uitvoeren van / ondersteunen bij wervings- en selectieprocedures
   • Opstellen personeelshandboek
   • Oplossen pensioenvraagstukken
   • Arbeidsmediation
   • Verbeteren teameffectiviteit